SEO audit stránky, analýza kľúčových slov a konkurencie

Analytické SEO služby - SEO audity, analýzy a audity prístupnosti

SEO je boj s konkurenciou o najatraktívnejšie pozície vo vyhľadávačoch. Pre celkový úspech preto potrebujete poznať nepriateľa a jeho taktiky a pripraviť si odpovedajúcu stratégiu optimalizácie.

Prehľad analytických SEO služieb a auditov

Máte internetové sídlo a chcete zvýšiť relevantnú návštevnosť pomocou SEO? Pripravíme vám dlhodobú stratégiu budovania optimalizácie pre vyhľadávače, takú, ktorá bude prinášať preukázateľné výsledky.
 • Vypracovanie komplexnej stratégie SEO optimalizácie
  Výstupom je detailný popis potrebných krokov a postupov (zoradených podľa dôležitosti) na vybudovanie čo najefektívnejšej SEO optimalizácie. Naviac obsahuje aj postupy a rady ako si získané pozície udržovať pri čo najnižších nákladoch.
  Skladá sa z SEO auditu sídla, Analýzy konkurencie vo vyhľadávačoch a Analýzy spätných odkazov
 • Hĺbkový SEO audit sídla
  Audit určený veľkým webovým sídlam a rozsiahlym obchodom s veľkým počtom potenciálnych kľúčových slov. Odhaľuje všetky nedostatky a prekážky brániace vysokým pozíciám vašich odkazov vo
  vyhľadávačoch a detailne navrhuje postup ich eliminácie. Súčasne audit obsahuje návrhy na vylepšenia landovacích stránok, tak aby sa maximalizovala ich efektivita pri konverziách z návštevníka na zákazníka.
  Hĺbkový SEO audit obsahuje aj analýzu kľúčových slov
 • Základný SEO audit sídla
  Audit určený pre malé až stredne veľké webové sídla a obchody. Vyhodnocuje aktuálnu kvalitu SEO optimalizácie sídla, dosahované pozície vo výsledkoch vyhľadávačov a obsahuje postupy ako odstrániť všetky nedostatky znižujúce pozície vašich odkazov.
  Základný SEO audit obsahuje aj analýzu kľúčových slov
 • Analýza kľúčových slov
  Slúži na identifikáciu najvyhľadávanejších kľúčových slov súvisiacich s obsahom vášho webového sídla, analýzu ich konkurenčnosti a náročnosti na získanie popredných pozícií vo vyhľadávačoch.
 • Analýza spätných odkazov
  Počet a kvalita spätných odkazov je jeden z najdôležitejších faktorov SEO optimalizácie. Analýza spätných odkazov vám prinesie podrobný prehľad portálov a sídiel vhodných na vytvorenie spätného odkazu a náklady potrebné na vytvorenie odkazov na navrhovaných sídlach. Obsahom analýzy je aj súbor odporúčaných postupov ako efektívne budovať sieť spätných odkazov.
 • SEO analýza konkurencie vo vyhľadávačoch
  Zameriava sa na identifikáciu vašej internetovej konkurencie, mapuje kvalitu ich SEO optimalizácie a vyhodnocuje ich silné a slabé stránky.

Objednajte si ANALYTICKÉ SEO SLUŽBY už teraz

potvrdzujúci kód

Navštívte nás
Trenčianska 53
82109 Bratislava, Slovensko
Zobraziť trasu
Zavolajte/napíšte

Vaša idea/kampaň/projekt:

Ďakujeme. Vaša požiadávka bola úspešne odoslaná.