Podmienky spracovania údajov

Riešenia, spol s.r.o., IČO. 35948345, so sídlom v Mestská 10, 831 04 Bratislava, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 37036 / B ("Riešenie" alebo "AdBOOST" alebo "my") ako správca webového sídla sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov (a osobných údajov svojich klientov) v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako sôužba AdBOOST zhromažďuje, spracováva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov pri návšteve webových stránok na doménach riesenia.com a adboost.sk ("naše webové stránky") a / alebo pri používaní našich služieb.

Bližšie informácie o spôsobe zbieru a zaobchádza s dátami nájdete v podmienkach spracovania informácii služby AdBOOST.

Navštívte nás
Trenčianska 53
82109 Bratislava, Slovensko
Zobraziť trasu
Zavolajte/napíšte

Vaša idea/kampaň/projekt:

Ďakujeme. Vaša požiadávka bola úspešne odoslaná.